Η ελληνική περιπέτεια Μέρος πρώτο

The Greek Adventure Part 1 February 2010: Hailey and I have lice. My dad can’t walk. We’re on a sailboat. Our captain is unconscious. The dinghy is popped. OH! and we’re in Greece– which is currently on strike. Let’s start at the beginning… The trip started with some bumps. In the CVG airport my family … More Η ελληνική περιπέτεια Μέρος πρώτο